• Wat is DiSC?

    everythingdisc

“DiSC brengt voorkeursgedrag, gewoontes en prioriteiten in kaart en helpt om gedrag bespreekbaar te maken.”

Wat is jouw communicatiestijl?

Ben jij meer taak- of mensgericht? Neig je meer naar extravert of naar introvert? Vind je verandering moeilijk of word je er juist door gemotiveerd? DiSC brengt voorkeursgedrag, gewoontes en prioriteiten in kaart en helpt om gedrag bespreekbaar te maken. DiSC kent vier basisstijlen. Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier verschillende soorten stijlen: Dominantie (D), Invloed (i), Stabiliteit (S) en Consciëntieus (C). Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. Er is geen beste stijl. Alle vier de stijlen hebben sterke kanten en keerzijden bij overmatig gebruik. Mensen zijn vaak een mix van meerdere stijlen. De belangrijkste kenmerken van iedere stijl zijn:

D-Stijl

Mensen met een D-Stijl nemen graag het initiatief en zijn bijzonder geschikt als kartrekker. Ze zijn resultaatgericht, vragen veel van zichzelf en van anderen. Ze zijn direct in de communicatie en aarzelen niet om te zeggen waar het op staat. Ze zijn doelgericht, snelle beslissers, ondernemend en schakelen snel.

Prioriteiten: Het verkrijgen van onmiddellijke resultaten, het ondernemen van actie, zichzelf en anderen uitdagen.
Gemotiveerd door: Kracht, autoriteit, competitie, winnen, succes.
Angsten: Verlies van controle, gebruikt te worden door anderen.
Eigenschappen: Zelfvertrouwen, directheid, besluitvaardigheid en risico nemen.
Beperkingen: Houdt weinig rekening met anderen, ongeduldig, ongevoelig.

i-Stijl

Mensen met een i-stijl maken makkelijk contact met anderen en het zijn goede praters. Ze zijn levendig, positief ingesteld, spontaan, enthousiast en gemakkelijk in staat anderen te inspireren of mee te nemen in de boodschap. Praten en sparren kunnen ze goed en ze staan met hun verhalen graag in de belangstelling.

Prioriteiten: Contacten leggen, ondernemen van actie, enthousiasme, aanmoedigen tot samenwerken.
Gemotiveerd door: Sociale erkenning, groepsactiviteiten, vriendelijke relaties, complimenten.
Angsten: Sociale afwijzing, afkeuring, verlies aan invloed, genegeerd worden.
Eigenschappen: Enthousiasme, charme, sociaal, optimisme, spraakzaamheid.
Beperkingen: Impulsief, ongeorganiseerd, maakt weinig af, emotioneel.

S- Stijl

Mensen met een S-stijl zijn vriendelijk, loyaal, empathisch en begripvol. Het zijn echte teamplayers, zijn ondersteunend, doen onopvallend hun werk en werken graag samen met anderen. Ze zijn attentvol en hechtte veel waarde aan stabiele relaties. Conflicten vinden ze vervelend, ze zijn gericht op harmonie.

Prioriteiten: Ondersteuning bieden, behouden van stabiliteit, samenwerking.
Gemotiveerd door: Stabiele omgeving, oprechte waardering, samenwerking, mogelijkheden om te helpen.
Angsten: Verlies van stabiliteit, verandering, conflicten, verlies van harmonie.
Eigenschappen: Geduld, teamspeler, rustige benadering, goede luisteraar, bescheiden.
Beperkingen: Overdreven meegaand, neiging om verandering te ontwijken, besluiteloosheid.

C-Stijl

Mensen met een C-stijl zijn praktisch, rationeel ingesteld en hebben behoefte aan controle. Ze hebben een neusje om fouten op te sporen, werken gestructureerd, ordelijk en systematisch. Details ontsnappen niet snel aan hun aandacht en ze passen ook prima in beroepen waar een grote mate van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid wordt vereist.


Prioriteiten: Nauwkeurig handelen, verbeteren van kwaliteit en het accepteren van uitdagingen.
Gemotiveerd door: Mogelijkheden om kennis in te zetten ten behoeve van kwaliteit en nauwkeurigheid.
Angsten: Kritiek op werk, het maken van fouten.
Eigenschappen: Precisie, analytisch, sceptisch, gereserveerd, zorgvuldigheid.
Beperkingen: Neiging tot over-analyse en daardoor uitstellen beslissingen, isoleert zichzelf.

Het onderstaande filmpje verduidelijkt de verschillende DiSC Stijlen.

Everything DiSC

Er zijn veel verschillende DiSC profielen op de markt. Ik werk met Everything DiSC omdat zij de beste profielen hebben voor individuen en voor de ontwikkeling van teams. Wees je er bewust van dat DiSC een hulpmiddel is en nooit een doel op zich. Het helpt om voorkeursgedrag, gewoontes en prioriteiten in kaart te brengen en gedrag bespreekbaar te maken. Bekijk en download diverse voorbeeldprofielen.

  • Wil je meer inzicht in je eigen gedragsvoorkeur en wil je beter leren omgaan met mensen met een andere gedragsstijl? Het Workplace Profile helpt je hierbij.
  • Werk je intensief met je collega of business partner samen en willen jullie de communicatie nog beter op elkaar afstemmen? Dan is het mogelijk om twee workplace profielen te combineren tot een ‘comparison report’. Een comparison report is een op maat gemaakt rapport om effectief met de ander samen te werken. In deze twee voorbeelden krijgen Alex en Gracie allebei een profiel op maat om effectief met de ander samen te werken. Alex working with Gracie en Gracie working with Alex.
  • Om inzicht te krijgen in teamculturen kunnen ‘Workplace Profiles’ gecombineerd worden tot een Group Culture Report. Zo ontstaat direct een duidelijk beeld van de groepscultuur en het dominante voorkeursgedrag van de groep. Ook is het mogelijk om een Team View overzicht te genereren om snel het voorkeursgedrag van ieder individu te herkennen. Dit is handig om snel te schakelen tussen diverse teamleden en de communicatie op elkaar af te stemmen.

Over Ronnie

Ronnie Couwenberg coacht en traint ondernemers, topsporters en professionals die het beste uit zichzelf willen. Hij helpt hen bij: identiteitsontwikkeling, het toepassen van effectieve mindset strategieën en bij het creëren van teamculturen waarin optimaal presteren centraal staat. Ronnie verzorgt ook workshops die helpen bij het bevrijden van potentieel en het verleggen van grenzen.