Het coach programma wordt volledig op maat aangeboden. Dagelijks voeren we coachgesprekken en heb je tijd om aantekeningen te maken en opdrachten uit te werken. Daarnaast zullen veel gesprekken spontaan plaatsvinden, omdat we dagelijks intensief met elkaar optrekken. Deze spontane gesprekken leveren vaak een schat aan informatie op.