Dit is een manier om te voorkomen dat de focus komt te liggen op slechts één aspect van de Objective. 3 is daarentegen geen magisch nummer, want je kan gewoon meer of minder Key Results formuleren.

Het is van belang om na te gaan wat het succesvol behalen van een Objective daadwerkelijk betekent voor je organisatie. Met andere woorden: Wat moet er allemaal gebeuren voordat je kunt zeggen dat een Objective is gerealiseerd? Als jij hier bij wijze van spreken eerst 10 Key Results voor moet realiseren, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Kies daarom voor een realistisch aantal Key Results.