Uit onderzoek is gebleken dat tijdens het vertellen van feiten en koude informatie maar twee gebieden in onze hersenen geactiveerd worden. Bij het goed toepassen van storytelling worden er maar liefst zeven hersengebieden geactiveerd! Als je wilt dat je publiek betrokken is bij je pitch, zich kan inleven in je verhaal en uiteindelijk ook de belangrijkste boodschap van je pitch onthoudt, dan is storytelling een cruciaal hulpmiddel. No story, no glory!