Er zijn globaal genomen maar twee type Key Results: taakgerichte en resultaatgerichte Key Results. Key Results moeten resultaatgericht omschreven worden. Een Key Result is een resultaat, niet een taak, actie of to-do lijstje. Bij tegenvallende resultaten stelt een Key Result je in staat om je tactiek aan te passen, totdat de cijfers in de juiste richting bewegen.