• Effectief communiceren met behulp van DiSC

    Duur workshop 3 uur

Veel conflicten en misverstanden kunnen voorkomen worden als we elkaar beter begrijpen. Wanneer we effectief met elkaar communiceren heeft dit een positieve impact op onze relaties, onze manier van samenwerken en onze productiviteit.  

Effectief communiceren

De kracht van een organisatie of een team wordt uiteindelijk bepaald door ‘hoe’ mensen met elkaar omgaan. Voor iedere ondernemer, leider of sportcoach is het één van de grootste uitdagingen om een cultuur te creëren waarin mensen optimaal met elkaar samenwerken. Waarom? Omdat mensen nou eenmaal een puzzel zijn van prioriteiten en gewoontes. Investeren in relaties is een ongoing proces. Als je een cultuur wilt creëren waarin mensen optimaal samenwerken is het belangrijk dat er effectief gecommuniceerd wordt. Dit begint bij het herkennen van je eigen voorkeursgedrag, het begrijpen van anderen en het bewust zijn van je gedrag op anderen. DiSC is een krachtig instrument dat je hierbij helpt.

The four DiSC styles

DiSC brengt voorkeursgedrag, gewoontes en prioriteiten in kaart en helpt om gedrag bespreekbaar te maken.”

Wat is DiSC?

Ben jij meer taak- of mensgericht? Neig je meer naar extravert of naar introvert? Vind je verandering moeilijk of word je er juist door gemotiveerd? DiSC brengt voorkeursgedrag, gewoontes en prioriteiten in kaart en helpt om gedrag bespreekbaar te maken. DiSC kent vier basisstijlen: Dominantie (D), Invloed (i), Stabiliteit (S) en Consciëntieus (C). Er is geen beste stijl. Alle vier de stijlen hebben sterke kanten en keerzijden bij overmatig gebruik. Mensen zijn vaak een mix van meerdere stijlen.

De belangrijkste kenmerken van iedere DiSC stijl zijn:

D-Stijl

Mensen met een D-Stijl nemen graag het initiatief en zijn bijzonder geschikt als kartrekker. Ze zijn resultaatgericht, vragen veel van zichzelf en van anderen. Ze zijn direct in de communicatie en aarzelen niet om te zeggen waar het op staat. Ze zijn doelgericht, snelle beslissers, ondernemend en schakelen snel.

Prioriteiten: Het verkrijgen van onmiddellijke resultaten, het ondernemen van actie, zichzelf en anderen uitdagen.
Gemotiveerd door: Kracht, autoriteit, competitie, winnen, succes.
Angsten: Verlies van controle, gebruikt te worden door anderen.
Eigenschappen: Zelfvertrouwen, directheid, besluitvaardigheid en risico nemen.
Beperkingen: Houdt weinig rekening met anderen, ongeduldig, ongevoelig.

i-Stijl

Mensen met een i-stijl maken makkelijk contact met anderen en het zijn goede praters. Ze zijn levendig, positief ingesteld, spontaan, enthousiast en gemakkelijk in staat anderen te inspireren of mee te nemen in de boodschap. Praten en sparren kunnen ze goed en ze staan met hun verhalen graag in de belangstelling.

Prioriteiten: Contacten leggen, ondernemen van actie, enthousiasme, aanmoedigen tot samenwerken.
Gemotiveerd door: Sociale erkenning, groepsactiviteiten, vriendelijke relaties, complimenten.
Angsten: Sociale afwijzing, afkeuring, verlies aan invloed, genegeerd worden.
Eigenschappen: Enthousiasme, charme, sociaal, optimisme, spraakzaamheid.
Beperkingen: Impulsief, ongeorganiseerd, maakt weinig af, emotioneel.

S- Stijl

Mensen met een S-stijl zijn vriendelijk, loyaal, empathisch en begripvol. Het zijn echte teamplayers, zijn ondersteunend, doen onopvallend hun werk en werken graag samen met anderen. Ze zijn attentvol en hechtte veel waarde aan stabiele relaties. Conflicten vinden ze vervelend, ze zijn gericht op harmonie.

Prioriteiten: Ondersteuning bieden, behouden van stabiliteit, samenwerking.
Gemotiveerd door: Stabiele omgeving, oprechte waardering, samenwerking, mogelijkheden om te helpen.
Angsten: Verlies van stabiliteit, verandering, conflicten, verlies van harmonie.
Eigenschappen: Geduld, teamspeler, rustige benadering, goede luisteraar, bescheiden.
Beperkingen: Overdreven meegaand, neiging om verandering te ontwijken, besluiteloosheid.

C-Stijl

Mensen met een C-stijl zijn praktisch, rationeel ingesteld en hebben behoefte aan controle. Ze hebben een neusje om fouten op te sporen, werken gestructureerd, ordelijk en systematisch. Details ontsnappen niet snel aan hun aandacht en ze passen ook prima in beroepen waar een grote mate van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid wordt vereist.


Prioriteiten: Nauwkeurig handelen, verbeteren van kwaliteit en het accepteren van uitdagingen.
Gemotiveerd door: Mogelijkheden om kennis in te zetten ten behoeve van kwaliteit en nauwkeurigheid.
Angsten: Kritiek op werk, het maken van fouten.
Eigenschappen: Precisie, analytisch, sceptisch, gereserveerd, zorgvuldigheid.
Beperkingen: Neiging tot over-analyse en daardoor uitstellen beslissingen, isoleert zichzelf.

In deze interactieve workshop leer je:

  1. Het DiSC model en de verschillende communicatiestijlen.
  2. Inzicht in je eigen voorkeursgedrag en de impact daarvan op de ander.
  3. Het voorkeursgedrag van de ander herkennen en hoe hierop af te stemmen.
  4. Conflicten productief op te lossen.
  5. Effectief te zijn in je communicatie.

Het resultaat na het volgen van deze workshop is:

Mensen leren praktische strategieën die helpen om effectief met elkaar te communiceren. Dit verbetert de kwaliteit van de onderlinge relaties, de manier van samenwerken en heeft een positieve impact op de productiviteit.

Workshop

Deze workshop duurt 3 uur en kan zowel Incompany als op basis van open inschrijvingen gegeven worden. Deelnemers ontvangen enkele dagen voor aanvang van de workshop een activatielink voor het invullen van de vragenlijst behorend bij het DiSC profiel. Wil je meer info of wil je deze workshop boeken? Neem dan contact met me op.

Over Ronnie

Ronnie Couwenberg coacht en traint ondernemers, topsporters en professionals die het beste uit zichzelf willen. Hij helpt hen bij: identiteitsontwikkeling, het toepassen van effectieve mindset strategieën en bij het creëren van teamculturen waarin optimaal presteren centraal staat. Ronnie verzorgt ook workshops die helpen bij het bevrijden van potentieel en het verleggen van grenzen.