Algemene Voorwaarden Website – Ronnie Couwenberg

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.ronniecouwenberg.nl (de Website) en alle websites waarop ik mijn diensten en producten aanbiedt. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die ik, Ronnie Couwenberg (met KvK-nummer: 57720665), met u sluit. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@ronniecouwenberg.nl of per post: Ronnie Couwenberg Peckiuslaan 37, 5652 XP Eindhoven. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0611958391. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Diensten en producten
Wij verkopen de volgende diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: Online trainingen.

Artikel 2 – Registratie
U dient zich te registreren op de Website om een product of dienst te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze Website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de diensten en de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via online betaalservices, waaronder Stripe en PayPal.

Artikel 4 – Leveringen

  1. Online trainingen: u krijgt na ontvangst van de betaling direct toegang tot de online trainingen met uw persoonlijke account. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over een geschikte internetverbinding hiervoor.

Artikel 5 – Retour
De wettelijke bedenktijd voor de aankoop van producten geldt niet voor onze diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd. Deze diensten en producten kunnen naar hun aard niet teruggestuurd worden. Het herroepingsrecht is daarom uitgesloten, maar alleen wanneer de levering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, en u heeft verklaard dat u hiermee afstand doet van het ontbindingsrecht. Indien u niet tevreden bent met een product of dienst horen wij dat natuurlijk graag. Voor klachten verwijzen wij naar Artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product of dienst. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de interpretatie van de diensten die wij leveren. Op geen wijze profileren wij ons als een drager van beschermde titels en onderscheidingen, en laten wij de keuze aan u om gediplomeerde professionele hulp te raadplegen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende).
  2. Bij de aanschaf van de online trainingen krijgt u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de gekochte dienst. U mag het product niet in sub-licentie geven of anderszins een gebruiksrecht verlenen aan een derde. Deze licentie is 24 maanden geldig na aankoop van de dienst. Na 24 maanden hebben wij de mogelijkheid om de dienst niet meer online beschikbaar te stellen.
  3. De inhoud van de diensten en producten is online te zien, maar mag op geen enkele manier openbaar gemaakt, verveelvoudigd of geëxploiteerd worden. Het mag niet gedeeld worden met derden.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@ronniecouwenberg.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 2 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Oost-Brabant bevoegd.